Nytt tillskott på Goovinn!

Varmt välkommen säger vi till Emelie Gustafsson, ny medarbetare på Goovinn.

Emelie har god erfarenhet av att arbeta med kvalitetsförbättringar genom processutveckling av komplexa försäljningsprocesser och utvecklingsprocesser, från start till produktion. Tyngdvikten av Emelies tidigare erfarenheter har legat på produktutveckling.

Under de senaste tre åren har hennes roll varit systemägare av ett etablerat affärssystem där hon har ansvarat för systemutveckling, långsiktig strategisk planering samt att driva och implementera IT-projekt av olika storlek. Denna kombination ger Emelie en bra grund att arbeta med kravställning och utveckling av både produkter och tjänster. Att sätta kunden/användaren i fokus för att uppnå högsta möjliga kvalitet är en självklarhet. 

 

Tillbaka till case Stäng