Projektledning DolWin1 för ABB


ABB har med projektet DolWin1 ansvarat för konstruktion, leverans och installation av de havs- och landbaserade 800 MW HVDC omriktarstationerna DolWin Alpha och Dörpen West samt det sammankopplande kabelsystemet till havs och på land.

Som del i att klara Tysklands högt satta energimål har ABB fått flera uppdrag att koppla ihop vindkrafts-parker i Nordsjön med det tyska elnätet på land. DolWin1 är en av dessa banbrytande installationer från ABB. DolWin1 överlämnades till kunden i juli 2015. 

Vad vi har gjort:

Goovinn bistod med att stödja plattformsprojektet med en biträdande projektledare, en teknisk chef, upphandling och leverans av reservdelar till alla system ombord, ansvar för ett brandbekämpnings-system och ansvar för leverans av ändringar och uppdateringar av slutdokumentationen.

Tillbaka till case Stäng