Produktutveckling för Getinge

Utveckling och lansering av en ny plattform för företagets autoklaver med en modulbaserad produktionsprocess för att både hantera kundanpassningar kostnadseffektivt och för att skapa en gemensam global standard.

Getinge hade en utmaning att tillgodose kundanpassade produkter till rätt produktkostnad. Målet med projektet var, att med den gemensamma plattformen sänka kostnaderna för att tillverka och underhålla kundanpassade produkter, utan att tappa något av kundsegmenten.

Vad vi har gjort:

Goovinn har stöttat Getinges globala plattformsprojekt med projektledare och projektinköpare och därmed utvecklingen av en ny produkt i enighet med en ny utvecklingsprocess som följer riktlinjer för medicintekniska krav och god dokumentationshantering.

Tillbaka till case Stäng