Ökad R&D-effektivitet för Gunnebo

Nulägesanalys av deras R&D organisation samt stöttning med rollen som global utvecklingschef under drygt ett år vilket ledde till utveckling av bolagskulturen med större fokus på leverans och resultat, och en mer enhetlig process för uppföljning.

Gunnebo är ett bolag som har vuxit genom ett stort antal förvärv under en längre tidsperiod. Företaget var i behov av att kartlägga den nuvarande R&D organisationen som var spridda över sex platser runt om i världen. Den efterfrågade genomlysningen skulle ligga till grund för ett kommande förändringsarbete.

Vad vi har gjort:

Goovinns projektteam har analyserat och dragit slutsatser om R&D organisationen som ligger till grund för kommande förändringsarbete inom bolaget. Goovinn har även, genom rollen som interim global R&D chef för Gunnebo, inlett implementeringen av den beslutade globala strategin som resulterade i större fokus på leverans och resultat samt en enhetlig process för uppföljning på de sex siterna.

Tillbaka till case Stäng