Produktkostnadsreduktion inom processindustrin

Genomförande av ett kostnadsreduktionsprogram tillsammans med kunden för mindre kolvkompressorer, där man identifierat en total besparingspotential på 4-9% beroende på kompressormodell inom produktkostnaden.

Företaget hade identifierat ett kostnadsgap till konkurrerande erbjudande på marknaden för mindre kolvkompressorer. De hade internt försökt att driva kostnadsreduktions- initiativ men uppnådde inte det eftersträvade resultatet.

Vad vi har gjort:

Goovinn har med ett projektteam drivit ett kostnadsbesparingsprogram för mindre kolvkompressorer. Teamet identifierade över 80 potentiella idéer med en besparingspotential på över 35% på vissa komponenter. Företaget har under senaste året implementerat 10 MUSD av denna besparing.

Tillbaka till case Stäng