Effektivisering av processer inom återvinningsbranschen

Utformning och implementering av ett besparingsprogram om cirka 50 MSEK per år för att nå ett nollresultat, i kombination med framtagning av en ny affärsstrategi för att öka lönsamheten.

Vår kund befann sig i en, för deras bransch, helt ny situation. Detta pga flera faktorer, dels via en global prisnedgång på slutprodukterna och dels på grund av att en större mängd råvarumaterial krävdes för att nå samma slutprodukt. Förutom de lönsamhetsproblem som detta hade medfört, fanns även utmaningar i organisationsstrukturen och kulturen.

Vad vi har gjort:

Goovinn har utformat och drivit implementeringen av besparingsprogrammet, vilket inkluderat prioritering av aktiviteter inom två affärsområden för att nå den högsta besparingspotentialen. I tillägg har en ny treårsstrategi definierats i nära samarbete med kunden. 

Tillbaka till case Stäng