Utvecklingsprocess för över 100 bolag

Goovinn hjälpte teknikhandelskoncernen Addtech att ta fram en pedagogisk projektledningsmodell och ett ramverk för att få ett gemensamt hanterande av koncernenbolagens olika projekt.

Teknikhandelskoncernen Addtech, med 120-talet självständiga dotterbolag, insåg behovet av att ha en gemensam modell för sina dotterbolag att hantera och kvalitetssäkra projekt. För att utveckla sin egen, anpassade modell valde koncernen att samarbeta med Goovinn.

Vad vi har gjort:

Tillsammans med Goovinn genomfördes intervjuer och workshops för att tydliggöra och definiera Addtech-bolagens olika behov. Därefter arbetade Goovinn fram, tillsammans med ett urval av Addtechs dotterbolag, en kortfattad, pedagogisk projektledningsmodell. Vidare utvecklade och designade Goovinn ett utbildningspaket och en supportfunktion för en framgångsrik implementering.

Addtech lanserade sin nya projektledningsmodell i november 2016. Modellen kommer implementeras succesivt i koncernens bolag i nära samarbete med Goovinn.

Tillbaka till case Stäng