Mer effektivt innovationsarbete hos Santa Maria

Santa Maria är idag norra Europas största smaksättningsföretag och för att deras fortsatta utveckling ska vara snabb och effektiv, är produktutveckling och marknadslanseringar avgörande.

Santa Maria hade redan en process för produktutveckling och satta roller i sina projekt, men önskade bli snabbare och mer effektiva i att utveckla attraktiva smaksättningar och måltidskoncept.

Vad vi har gjort:

Goovinn gjorde en analys av verksamheten genom att studera processer, rutiner och göra intervjuer i organisationens olika delar, på olika nivåer. Utifrån detta lades förslag fram till förbättingar. Goovinn ledde utbildning och coachning i införandet av ett nytt arbetssätt.

Resultatet blev bättre styrning av projektportföljen tack vare gemensamma definitioner och beslutsprocesser. Tydlighet i kommunikation med marknadsorganisationerna bidrog till bättre förberedda markandslanseringar och fler projekt än tidigare levererar nu enligt sina mål. Organisationen upplever också en godare arbetssituation tack vare tydligare förväntningar och roller.

Tillbaka till case Stäng