Energi till Nordisk Vindkraft

Nordisk Vindkraft önskade projektledning för uppstarten av en ny drifts- och underhållsorganisation för bolaget i Sverige. Parken som skall drivas av denna organisation blir Havsnäs, Sveriges största landbaserade vindkraftspark, med nästan 100MW effekt från 48 vindkraftverk.

 

Vad vi har gjort:

Goovinn har tagit fram projektplan, identifierat nyckelfunktioner och deltagit vid rekrytering. Uppdraget innebar även upphandling av tjänster och leverantörer. Som resultat av detta arbete var organisationen väl förberedd, redan vid övertagandet av de första delarna av parken i slutet av 2009.

Tillbaka till case Stäng