Innovationsstrategi för Södra

För att öka värdet för medlemmarna har vi tillsammans med Södra tagit fram en innovationsstrategi som syftar till att accelerera takten i forskning- och utvecklingsverksamheten samt att snabbare kommersialisera resultaten genom nya produkter och applikationer.

Hos Södra utgår allt från skogen. Mer än 50 000 sydsvenska skogsägare är medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra. Den verksamhet som bedrivs inom koncernen, exempelvis produktion av pappersmassa, trävaror, biobränslen och interiörprodukter, syftar till att skapa avsättning för medlemmarnas ved och maximera värdet av medlemmarnas skogsbruk.

Genom att ta ett helhetsgrepp i samband med utvecklingen av den nya innovationsstrategin har Södra inte bara tittat på vad som ska göras utan även hur det ska ske i form av arbetsprocesser, organisation, beslutsforum och finansiering.

Vad vi har gjort:

Goovinn har haft möjligheten att på plats hos Södra projektleda det team som har tagit fram innovationsstrategin och förberett implementeringen.

Tillbaka till case Stäng