Projektledning över gränserna med Human Care

Hela tiden sammanstrålar alla som jobbar inom Vinngroup och nya idéer växer fram. Att samarbeta över de interna företagsgränserna ger kunder stora utvecklingsmöjligheter eftersom fler kompetenser kan användas i samma projekt och inom samma väggar.

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel för att förhöja livskvaliteten för behövande personer i deras vardag. De tillhandahåller produkter som bygger på god design och innovativa lösningar för till exempel rollatorer. Human Care har utnyttjat de utvecklingsmöjligheter som finns inom Vinngroup genom att använda Goovinn, Yovinn och Invinn i ett och samma projekt.

Vad vi har gjort:

Tillsammans med våra systerbolag har vi tagit fram en helhetslösning för utveckling av ett gånghjälpmedel för rörelsehindrade. För Goovinns del innebar uppdraget projektledning av ett geografiskt spritt utvecklingsteam medan Yovinns och Invinns uppdrag bland annat innefattade design, konceptutveckling, konstruktion och framtagning av användarmanualer. Uppdragets största utmaning har varit koordinering och kommunikation samt den korta ledtiden för projektet. Med vår breda kompetensbas via samarbetet mellan oss på Goovinn, Yovinn och Invinn, har kunden erbjudits en helhetslösning. Uppdraget har utförts på en mycket kort kalendertid vilket har medfört att kunden kan lansera produkten i rätt tid på marknaden.

Tillbaka till case Stäng