Värme som kyler med Göteborgs Energi

Göteborg Energi satsar stort på att bygga ut miljövänliga fjärrvärme- och fjärrkylanät. De ville utreda kostnadspotential och långsiktiga utvecklingsmöjligheter för en teknik som använder fjärrvärme för att producera fjärrkyla – så kallade absorptionsmaskiner.

 

Vad vi har gjort:

Genom att applicera ett industriellt perspektiv kunde vi tillföra nya idéer och infallsvinklar som öppnade upp nya strategiska alternativ. Resultatet av förstudien blev dels ett tydligt underlag för kostnadseffektiv upphandling av den här typen av  maskiner, dels en rekommendation för hur kundens affärsområde "Kyla" bör agera på kort såväl som lång sikt för att dra maximal nytta av de faktorer som driver marknaden för absorptionskyla.

Tillbaka till case Stäng