Vad vi brinner för...


Vi tror att långsiktig framgång ligger i förmågan att utveckla nya och spännande produkter och tjänster - inte bara en gång, utan om och om igen.

Att driva produkt- och tjänsteutveckling kräver stor kunskap och stort engagemang i R&D, produkt- och projektledning.

Under tio års tid har vi tillsammans med våra kunder förfinat vår förmåga och kan idag stolt säga att vi är väldigt duktiga på att leda och driva produktutveckling.

Tillbaka till case Stäng

Förmågan att skapa och prioritera nya idéer.

Allt startar med en idé. En idé om kundens behov, om konkurrentens erbjudande, om en ny produkt eller tjänst, om vad som kommer hända imorgon. Produktledning handlar om att tolka kundens behov idag och imorgon, samt att kunna omsätta det till ett konkurrenskraftigt produkt- och tjänstesortiment.

Goovinn hjälper till att formulera produktstrategi och roadmaps, kravställa mot produktutveckling, samt optimera produktsortiment och implementera kostnadsbesparingar.

 

 

Tillbaka till case Stäng

Förmågan att leda en produktutvecklingsorganisation.

Företag investerar årligen stora summor i att utveckla och lansera nya produkter. Utmaningen ligger i att både vara kreativ, effektiv och flexibel i att utveckla nya produkter och tjänster. Detta ställer stora krav på ledningen i R&D organisationer.

Goovinn hjälper till att formulera R&D-strategier, implementera effektiv styrning, samt utveckla R&D-organisationer och processer.

Tillbaka till case Stäng

Förmågan att förverkliga.

Det finns många anledningar till att projekt misslyckas – otydlig koppling till strategi och affärsmål, avsaknad av tydlig process för styrning och prioritering, bristande projektledarkompetens – för att bara nämna några. Resultatet blir att de flesta projekt inte levererar i tid, överskrider budget och inte realiserar målen.

Goovinn tar projektledarrollen eller hjälpa till att sätta upp metoder, verktyg och styrning för enskilda projekt eller större program.

Tillbaka till case Stäng