Turn strategy into action and people into heroes.


Allt för många strategiarbeten fallerar. Det finns ofta hundratals anledningar och ännu fler ursäkter till varför det sker. Oftast handlar det om gapet mellan strategi och implementering. Goovinn bryggar det gapet. Vi har kapaciteten och expertisen att fylla tomrummet hela vägen, till långsiktiga och bestående resultat.

Vårt erbjudande, vad vi gör och hur vi gör det.

Goovinns huvudsakliga kompetens finns inom tre kunskapsområden, "Business & Organizational Development", "Product Management & Development" och "Project Management". Majoriteten av våra projekt handlar om ett eller flera av dessa områden. Då alla kunders behov är olika så måste också vårt sätt att leverera anpassas. Övergripande kan man dela in typen av projekt vi arbetar i: "Solutions", där vi tar ett övergripande ansvar för upplägg och leverabler, "Change Leaders", där vi sätter in en kompetent person (ofta projektledare) i organisationen och driver ett av kunden definierat projekt, eller "Advisors", där Goovinn agerar som rådgivare åt kunden. Ofta är projekten en kombination av dessa roller och Goovinns roll kan även ändras över tid i pågående projekt.

How we do it

Tillbaka till case Stäng

Vårt erbjudande inom Business & Organizational Development.

Alla företag måste förhålla sig till föränderliga krav från kunder, konkurrenter som förbättrar sig och teknik eller andra trender som skapar nya möjligheter och utmaningar. Goovinn hjälper dig att utmana, förtydliga och kommunicera ditt företags strategi samt att omsätta strategin till verkliga resultat genom att tillföra förmågan att driva förändring tillsammans med din organisation.

 

 Typiska utmaningar

 • Ett förändrat affärslandskap
 • Hitta nya inkomstkällor
 • Minskande lönsamhet

Vad vi gör

 • Strategiformulering
 • Marknadsanalys
 • Footprint studies
 • Affärsplansutveckling
 • Affärsmodellsutveckling
Tillbaka till case Stäng

Vårt erbjudande inom Product Management & Development.

För många företag är produktledning och produktutveckling nyckeln till framgång. Att ha effektiva verktyg för att styra produkt- och projektportföljen på strategisk och operativ nivå är kritiskt men också att framtagandet av nya produkter är så effektivt som möjligt. Goovinn hjälper dig att definiera, utveckla och förverkliga effektiva arbetssätt men också att driva utmanande utvecklingsprojekt inom din organisation.

Typiska utmaningar

 • Minska tid till marknad
 • Prioritera projektportfölj
 • Höja produktlönsamheten

Vad vi gör

 • Processförbättringar inom R&D
 • Product Life-Cycle Management
 • Skapa och genomföra produktkostnadsprogram
Tillbaka till case Stäng

Vårt erbjudande inom Project Management.

Förmågan att effektivt driva och leda projekt och program är kritiskt för att kunna förverkliga företagets strategi. Trots detta är det ofta en stor utmaning för bolag att hantera större eller komplexa projekt. Många gånger handlar det om kultur och organisationens förmåga att arbeta i projektform. Goovinn kan ta projektledarrollen eller stötta befintlig organisation i alla typer av förändringar. Vi hjälper dig också med att sätta upp metoder, verktyg och styrning av enskilda projekt eller större program.

Typiska utmaningar

 • Avsaknad av projektkultur
 • Bristande projektledarkompetens
 • Urspårade projekt

Vad vi gör

 • Etablera programstruktur och projektstyrning
 • Leda projekt och program
 • Implementera best practi­ce och kultur
Tillbaka till case Stäng